Mediabureau
• Mediastrategie
• Mediaplan
• Inkoop
• Reclamespot
• Voor Wie?
Contact
Referenties

Media aankoopcenter

Nadat het mediaplan akkoord is bevonden gaat het mediabureau onderhandelen met alle media-exploitanten. Hierbij wordt naast de tarieven ook gekeken naar andere condities, zoals de advertentiepositie. Die gerealiseerde condities zijn normaal gesproken niet haalbaar als de adverteerder besluit zelf rechtstreeks te gaan onderhandelen. Dit door de ervaring, goede contacten en kennis van het medialandschap bij ACTIONMARKETING mediabureau.

Heldere administratieve verwerking
De laatste trajectfase is de administratieve verwerking door het mediabureau. U krijgt slechts één factuur: die van ons. Op onze facturen vermelden wij duidelijk in welk medium u heeft geadverteerd en op welke datum dit is geweest. ACTIONMARKETING zorgt ook hier voor een snelle, foutloze afhandeling.

Eenvoud in bewijsnummers
Wij zorgen ook voor nacontrole d.m.v. bewijsnummers, een proces dat geheel digitaal verloopt. Via een inlogcode bekijkt u heel eenvoudig de bewijsnummers die u – indien gewenst – per pdf naar uzelf of een eventuele opdrachtgever kunt doorsturen.
 
Info
093290969
SITEMAP | Disclaimer | Verkoopsvoorwaarden | linkedin